• Merhaba, en keyifli Türkçe genel forum sitesi Dipsiz Forum'a hoş geldiniz! Sitemizi REKLAMSIZ ve tüm özelliklerinden faydalanarak kullanmak için sadece 3 saniye süren ücretsiz kayıt işlemiyle aramıza katılın.

Serim Düğüm Çözüm Nedir?

Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
842
Tepkiler
609
Edebiyatta bulunan serim (Giriş), düğüm (Gelişme) ve çözüm (Sonuç) kavramları bir hikayenin düzgün yazılması için kullanılmaktadır. Özellikleri farklıdır.

Serim, Düğüm ve Çözüm nedir?​

Serim, düğüm ve çözüm kavramları geleneksel olarak kullanılmaktadır. Ancak modern eserler okunurken her hikayede ya da romanda karşımıza çıkmamaktadırlar. Edebiyatta fazla sayıda eser bu kavramlarla incelenebilmekte ancak bir o kadar edebiyat eseri de bu kavramlara uymamaktadır.

Aristoteles diyor ki: Hikaye birlik içinde ve bütündür. Canlı gibi kendine özgü, başlangıcı, ortası ve sonu olan bir çerçevede olmalıdır. Karakterlerden hikayenin çözümü ortaya çıkmalıdır.

Çözüm bölümü, okuyucuları hoşnut edecek bir biçimde planlanmalıdır. Hikayede bulunan son bölüm, bazen paragraf ya da bir cümle eklenmesi ile yapılmaktadır. Hikayenin sonu, üstünde durulmakta olan düşünceyi tamamıyla ortaya koymalıdır.

Edebiyatta bulunan serim, düğüm ve çözüm kavramları bilinmekte olan kavramlardır. Zira bu kavramların diğer adı, giriş, gelişme ve sonuçtur. Serim, hikayenin giriş kısmını oluşturmaktadır. Düğüm ise olayların geliştiği ve ilerlediği kısımdır. Çözüm, Düğümlerin arttığı ama sonunda çözüm bulduğu kısımdır.

Olay Hikayesi Serim Düğüm Çözüm​

Serim, düğüm ve çözüm kavramlarının açılımı şöyledir:

Serim (Giriş) Bölümü: Serim olarak adlandırılan bölüm hikayenin giriş kısmını oluşturmaktadır. Karakterlerin tanıtımı bu kısımda yapılmaktadır. Ayrıca zaman, mekan, kurgunun ve olayların başlangıcı da bu bölümde bulunmaktadır.

Kısacası serim kısmı hikayeye başlangıç aşamasıdır. Meydana gelecek olaylar bu kısımda başlamaktadır. Tipler, karakterler ve bu karakterler ile tiplerin içinde bulundukları zaman, mekan, ortam ve sosyal unsurlar bu kısımda dile getirilmektedir.

Bu bölümde olaylar ortaya çıkmaktadır. Ve burada ilerdeki bölümlerde olan olayların arka planı hazırlanmaktadır. Serim kısmında başlamış olan olaylar gitgide gelişmektedir. Bu olayların gelişmesi ise düğüm kısmının başlangıcını meydana getirmektedir.

Ayrıca bu olaylar düğüm kısmına geçilmesi için yapılmakta olan bir basamaktır. Zira serim bölümü sonrası düğüm yani gelişme bölümü gelmektedir.

Düğüm (Gelişme) Bölümü: Düğüm kısmı hikayenin gelişme bölümünü meydana getirmektedir. Hikayenin temeli, merak uyandıran, hikaye içinde bulunmakta olan alt düğüm, karakterlerin yaşadığı zorluklar, engeller ve çözülecek olan çatışma bu kısımda yer almaktadır.

Bu bölümde olaylar ilerlemektedir. Aynı zamanda hikayenin anlatıldığı bölüm, düğüm bölümüdür. Gelişme bölümünde okuyucu da ilgi uyandıran olaylar anlatılmaktadır. Oluşan bu ilgi nedeniyle merak duygusu ortaya çıkmaktadır. Bu merak olaylar geliştikçe daha da artmaktadır. Anlatılmakta olan olaylar okuyucuyu meraklandıracak bir biçimde gelişmektedir ve çözümden önce okuyucunun merakını arttırmak hedeflenmektedir.

Düğüm kısmında meydana gelen her olay çözüm kısmında sonuçlanacaktır. Yani çözüm kısmına geçmek için düğüm kısmı kullanılmaktadır. Bu kısımda gelişen olaylar sonuç bölümünde çözümlenecektir.

Çözüm (Sonuç) Bölümü: Çözüm bölümü hikayede sonucu oluşturur. Çözüm bölümünde bir sonuç söz konusudur. Hikayede düğüm kısmında anlatılan ve merak uyandıran olaylar burada çözümlenmektedir.

Düğümün çözümle sonuçlanması ve karakterlerin akıbeti bu kısımda belli olmaktadır. Bu kısımda olaylar bir sonuca kavuşmaktadır. Bu kısım ile okuyucunun merakı bitecektir.

Serim Düğüm Çözüm Örnekleri​

Modern romanlar, Çehov tarzı hikayeler ve tiyatrolar da çözüm bölümleri ya belirsizdir ya da yoktur. Bu şekilde olan metinlerin başı, sonu ve merak uyandırmakta olan düzenleri bulunmamaktadır. Bunlarda olayların nasıl olduğu bilinmeyen düğümler vardır ancak bu düğümlerin başlangıcı ve çözümü yoktur.

Serim, düğüm ve çözüm kavramları sırasına göre olay öyküde kullanılmaktadır. Bu tür öykülerde olaylar kişi, zaman ve yer unsuruna bağlıdır. Olay, mantıklı bir sıra ile ortaya konmaktadır. Düğüm bölümünde meydana gelen merak, çözüm kısmında ortadan kaldırılır.

Bu yöntem, Fransız olan sanatçı Guy de Maupassant tarafından uygulandığı için bu tür öykülere Maupassant Tarzı Öykü denmektedir.

Türk edebiyatında serim, düğüm ve çözüm odaklı yazıların temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. Ömer Seyfettin’in Kaşağı isimli eseri örnek olarak verilebilir. Ayrıca Refik Halit Karay, Sabahattin Ali, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğulları isimli yazarlarda serim, düğüm ve çözüm odaklı yazmışlardır.

İlk defa Rus yazar Anton Çehov tarafından yazıldığı için Çehov Tarzı denen hikayelerde serim, düğüm ve çözüm bölümleri bulunmamaktadır. Bu tür hikayelerde Türk yazarlar, Sait Faik Abasıyanık, Tarık Buğra, Memduh Şevket Esendal olarak örnek verilebilir.

Serim, düğüm ve çözüm kavramları romanlarda kullanılmaktadır. Romanda kişilerin hayatla olan ilişkileri anlatılmaktadır. Olay, yer, zaman ve kişiden oluşmaktadır. Bu konuda ilk eser vermiş olan kişi Cervantes’tir. Eseri ise Don Kişot’tur.

Bu konuda örnek verebileceğimiz Türk yazarlar şöyledir: Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Ali, Peyami Safa, Halide Edip Adıvar, Kemal Tahir.

Serim, düğüm ve çözüm kavramlarının kullanıldığı bazı örnek eserler şunlardır:
  • Suç ve Ceza-Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
  • Vadideki Zambak – Balzac
  • Savaş ve Barış – Tolstoy
  • İntibah – Namık Kemal
  • Sinekli Bakkal – Halide Edip Adıvar
  • Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin
  • İnce Memed – Yaşar Kemal
  • Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
 

Yeni konular

Top