• Merhaba, en keyifli Türkçe genel forum sitesi Dipsiz Forum'a hoş geldiniz! Sitemizi REKLAMSIZ ve tüm özelliklerinden faydalanarak kullanmak için sadece 3 saniye süren ücretsiz kayıt işlemiyle aramıza katılın.

Varlık Felsefesi Nedir?

Kayıt tarihi
4 Nisan 2021
Mesaj
177
Tepkiler
30
Varlık Felsefesi, kendi alanının en önemli olgularından bir tanesi olarak kabul görür. Literatürde ‘Ontoloji’ olarak da bilinen bu kavramında ortaya çıkışı ve etkileri felsefe dünyasında oldukça değerlidir. Bu kapsamda felsefi anlayışları daha iyi benimsemek adına Ontoloji kavramının ne olduğunu tüm yönleriyle ele almak gerekir.Ontoloji Nasıl Ortaya Çıktı?​

Varlık Felsefesinin, son 1-2 asırdır çok söz edilen bir konu olmasından bahsedilebilse de aslında bu kavramın ortaya çıkışı Antik Yunan dönemine kadar uzanır. Antik Yunan’da ‘Ben var mıyım?’, ‘Varlık neden var?’ gibi sorulara cevap aranmıştır. Özellikle var oluşun temellerini sorgulamak bu dönemde varlık felsefesinin temellerini ortaya koymuştur.

Varlığı sorgulayan bu felsefi düşünce evet ya da hayır cevaplarına göre şekillenen yeni düşünceleri de doğurmuştur. Öyle ki varlığı reddedenler Nihilizm akımı etrafında toplanmıştır. Taozim gibi Uzak Doğu felsefelerinin de varlığı reddeden bir anlayış olduğundan bahsetmek gerekir. Varlığın ne olduğu ve nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışmalı bir konu olmuştur. Ancak var oluşu sorgulayan düşünce varlık felsefesi anlayışının doğmasına zemin hazırlamıştır.Varlık Felsefesi ile Alakalı Temel Kavramlar​

Varlık felsefesinin en büyük soru işaretlerine cevap vermek adına öncelikle temel kavramlarını iyi bilmek gerekir. Zira bu felsefe sıradan bir var oluş sorusu yöneltmez. Bu kapsamda aşağıda bahsi geçen kavramları derinlemesine ele almak gerekir.

Varlık ve Düşünce​

Varlıkla alakalı yapılan en temel değerlendirme varlığın ‘Gerçek Varlık’ ve ‘Düşünen Varlık’ olarak ikiye ayrılmasıdır. Var olmanın sadece fiziksel bir bulunma hali olmasının yeterli olmadığını savunan filozoflar oldukça fazladır. Bu kapsamda insanın var oluşunun en önemli unsurlarından bir tanesi düşüncedir.

Varlıkla alakalı en çok sözü edilen isimlerden bir tanesi olan Rene Descartes’in ünlü vecizesi bu noktada değerlidir. ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ diyerek varlıkla düşünceyi eşleştiren Descartes, varlığın sınırlarını çizmiştir. İslam düşünürleri Descartes tarafından yapılan bu değerlendirmenin yanlış – eksik olduğunu ifade eder. İdealistlerin de paylaştığı bu düşünce varlık ile alakalı farklı bir bakış açısı getirir.

Varlığın ispatı için düşüncenin ön planda olduğunu ifade eden Descartes’in aksine düşünmek için varlığın gerekliliği üzerinde durulur. Varlık felsefesi ile alakalı çok değerli bir tartışma olan bu durum aslında var oluşun da sorgusunu farklı bir seviyeye ulaştırır.Varlık ve Töz​

Ontoloji kavramından bahsedildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden bir tanesi de Töz olur. Töz aslında bir felsefi kavram olarak vardır. Bu nedenle de tözü tam anlamıyla ele almak, gözlemlemek ve üzerinde deneyler yapmak imkansızdır. Varlığın çekirdeği olarak da değerlendirilebilecek olan töz ile alakalı söylenebilecek çok şey vardır.

Tözü ele alırken varlık felsefesinin temeli ve çekirdeği olduğundan söz etmek gerekir. Bu nedenle de töz ve varlık felsefesi birbirinden ayrılmayan iki kavram olarak kabul görmektedir.

Varlık Felsefesinin Ünlü İsimleri​

Varlık felsefesi konusunda araştırmalar yapan pek çok isim vardır. Bu noktada adından en çok söz edebileceğimiz filozoflar aşağıdaki gibidir:
• Aristoteles
• Edmund Husserl
• Platon
• Karl Max
• Rene Descartes
Listeyi uzatmak mümkün olsa da literatürde Ontoloji üzerine değerlendirmeler yapan en önemli isimler bunlardır.
 

Yeni konular

Top